Ông Mã Thanh Danh: Khởi nghiệp là chuẩn bị thất bại?

CAFÉ KHỞI NGHIỆP – Chương trình dành cho những người trẻ nhiệt huyết, có đam mê và có hoài bão ghi dấu ấn của mình trên thương trường.

Quốc gia khởi nghiệp - cách đây 2 năm

Tác giả: Tv Hub