Shark Bình: Giúp startup là giúp mình!

"Ưu tiên hỗ trợ, đầu tư cho startup Việt là cách đền ơn trả nghĩa cho xã hội đã ươm tạo chính mình trong quá khứ" - Shark Bình nói.

Quốc gia khởi nghiệp - cách đây 2 năm

Tác giả: Shark Bình