Shark Louis Nguyễn Và Hành Trình Đưa Nông Sản Việt Đến Quốc Tế

Shark Louis Nguyễn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Quản lý quỹ Saigon (SAM) đã chia sẻ mong muốn đưa nông sản nước nhà đột phá hơn trên thị trường quốc tế.

Quốc gia khởi nghiệp - cách đây 9 tháng

Tác giả: Café Khởi Nghiệp Tập 30