Shark Phi : Không Biết Thấu Cảm, Startup Chỉ Tạo Ra Những Sản Phẩm Vô Hồn

"Có những sáng tạo sẽ có nhiều người mua, nhưng cũng có những sáng tạo không ai quan tâm. "

Quốc gia khởi nghiệp - cách đây 7 tháng

Tác giả: Café Khởi Nghiệp