Talkshow trực tuyến "Gỡ khó cho startup trong bối cảnh đại dịch Covid-19”

Với những gì mà đại dịch Covid -19 đang gây ra thì thực sự đó là phép thử quá đắt với những người đang khởi nghiệp, họ sẽ làm thế nào? Hãy tìm câu trả lời cùng với những vị khách mời của chúng tôi.

Quốc gia khởi nghiệp - cách đây 1 năm

Tác giả: Team Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia