TALKSHOW: Vai trò ươm tạo đối với startup công nghệ thông tin khi gọi vốn

Tham gia vào vườn ươm, startup sẽ được giải quyết những khó khăn ở giai đoạn khởi tạo, từ đó gia tăng cơ hội gọi vốn ở giai đoạn sau.

Quốc gia khởi nghiệp - cách đây 1 năm

Tác giả: Ban Thư ký Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia