Thái Bình: Ươm mầm tài năng khởi nghiệp

Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia do báo Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức đã đi được chặng đường 15 năm, thu hút được hàng vạn lượt bạn trẻ tham gia với khoảng 4.000 dự án.

Quốc gia khởi nghiệp - cách đây 2 năm

Tác giả: Hoàng Hưng - Đình Thanh