Thu hút đầu tư và tiếp cận vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Vấn đề đầu tư cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã bắt đầu đặt ra những yêu cầu vô cùng cấp thiết, thúc đẩy dòng vốn đầu tư cho doanh nghiệp khởi nghiệp.

Quốc gia khởi nghiệp - cách đây 2 năm

Tác giả: Bích Phương - Hoàng Hưng