Top 06 Chung kết Khởi nghiệp: Dự án Nuôi trồng Nấm rơm trên phụ phẩm Nông nghiệp

NaroFood là dự án nuôi trồng nấm rơm trên phụ phẩm nông nghiệp. Các phế phẩm bỏ đi như rơm rạ và lục bình sẽ được phối trộn thành giá thể để trồng nấm sạch đảm bảo không sử dụng hóa chất, tốt cho sức khỏe người dùng.

Tin tức - cách đây 3 năm

Tác giả: Phương Thảo