Top 06 Chung kết Khởi nghiệp: Dự án sản xuất và kinh doanh nấm ăn cao cấp Hoàng đế: Cam kết thực hiện theo quy trình VietGap

Nấm ăn cao cấp Hoàng đế là loại nấm có giá trị dinh dưỡng cao nguồn gốc từ Ấn Độ, được dùng phổ biến trên thế giới. Dự án sản xuất và kinh doanh nấm Hoàng đế là dự án nông nghiệp hữu cơ được nghiên cứu, nhân giống thành công nấm Hoàng đế đế tại Đại học Lâm Nghiệp, sử dụng mùn cưa keo làm giá thể nuôi trồng. Dự án tự tạo thể nấm và trồng, chăm sóc theo quy trình VietGap. Quy trình thu hoạch và chế biến đảm bảo VSATTP

Tin tức - cách đây 4 năm

Tác giả: Phương Thảo