Top 06 Chung kết Khởi nghiệp Dự án Thiết bị giao tiếp thông minh MultiGlass

Thị trường rộng lớn hơn mà MultiGlass hướng đến là thị phần những lái xe ở Việt Nam, với tính năng chống buồn ngủ cho các tài xế khi tham gia giao thông.

Tin tức - cách đây 3 năm

Tác giả: Đinh Thanh