Top 06 Chung kết Khởi nghiệp: Dự án trang trại Gà H’Mông B&C: Đam mê khởi nghiệp – quyết chí thành công

Dự án trang trại gà H'Mông B&C hướng đến mục đích duy trì và bản tồn giống gà H'Mông nội địa của Việt Nam, đáp ứng nhu cầu chăn nuôi và sản phẩm, phát triển mô hình sản xuất và xây dựng thương hiệu cho giống gà này.

Tin tức - cách đây 3 năm

Tác giả: Hoàng Hưng