Top 06 Chung kết Khởi nghiệp: Ý tưởng khởi nghiệp từ tổ chức sự kiện

Dự án công ty cung cấp các dịch vụ và giải pháp về tổ chức sự kiện, teambuilding và cung ứng nhân sự sự kiện là dự án nhằm tạo ra môi trường trải nghiệm cho các bạn đoàn viên, thanh niên, sinh viên còn đang ngồi trên ghế nhà trường; kết nối đoàn viên thanh niên để trải nghiệm và rèn luyện bản thân mình; đưa các giá trị văn hoá vào hoạt động doanh nghiệp.

Tin tức - cách đây 3 năm

Tác giả: Phương Thảo