[TRỰC TIẾP] Hội nghị "Vai trò của Doanh nghiệp lớn và Tập đoàn trong thúc đẩy khởi nghiệp"

Thông qua Hội nghị này, các doanh nghiệp lớn/tập đoàn được đề cao, thể hiện rõ vai trò và trách nhiệm với xã hội; giúp các doanh nghiệp khởi nghiệp thành công và phát triển bền vững.

Quốc gia khởi nghiệp - cách đây 2 năm

Tác giả: Nhóm phóng viên