Tư duy mới trong kinh doanh - Thầy Giản Tư Trung

Bài thuyết giảng Tư duy mới trong kinh doanh thuộc chương trình Quốc gia khởi nghiệp bao gồm nhiều triết lý mới trong kinh doanh hiện đại, tư duy mới trong kinh doanh,...

Quốc gia khởi nghiệp - cách đây 8 tháng

Tác giả: Quốc gia khởi nghiệp