Vai trò của Doanh nghiệp lớn/Tập đoàn trong thúc đẩy khởi nghiệp

Bên cạnh vốn, các startup có thể nhận được sự cố vấn hỗ trợ của các tập đoàn lớn như kinh nghiệm quản trị, xây dựng thương hiệu, có thể trở thành khách hàng, đối tác của chính các tập đoàn…

Quốc gia khởi nghiệp - cách đây 2 năm

Tác giả: Bích Phương - Hoàng Hưng