Xây dựng Vườn ươm khởi nghiệp: Còn nhiều hạn chế

Cùng với sự phát triển nhanh chóng của cộng đồng khởi nghiệp, các vườn ươm khởi nghiệp đã phát triển mạnh mẽ, từng bước góp phần xây dựng nên một hệ sinh thái khởi nghiệp bền vững.

Quốc gia khởi nghiệp - cách đây 2 năm

Tác giả: Bích Phương - Hoàng Hưng